Declaratii

Declaratii 2017-11-23T02:37:16+00:00

Galațiul poate renaște!

Dragii mei, În această campanie, poate mai mult decât în oricare altă înfruntare electorală, am simțit încrederea,dragostea și prietenia dumneavoastră. Am întâlnit oameni care mi-au spus că mă susțin,că au încredere în proiectele mele, că [...]

Dreptul omului la un mediu sănătos

Este bine de ştiut că un mediu sănătos are o mare valoare economică, estetică şi etică, or menţinerea unui asemenea mediu presupune prezervarea în bune condiţii a tuturor componentelor sale: specii, variabilitate genetică şi ecosisteme, [...]

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Contribuţia de asigurări de sociale de sănătate este una dintre cele şapte contribuţii obligatorii pe care angajatorul are obligaţia de a le reţine şi de a face viramentele în cauză periodic (lunar/trimestrial) în contul Bugetului [...]

Excluziunea socială – salvarea copiilor de la sărăcie

Excluziunea socială cunoaşte forme variate pe piaţa muncii, manifestându-se atât în rândul persoanelor neocupate cât şi în rândul persoanelor care deţin un loc de muncă. Conceptul este înţeles şi utilizat în moduri diferite. Excluziunea se [...]

Înfiinţarea tribunalului pentru minori şi familie în Galaţi

Protecţia copiilor împotriva tuturor formelor de violenţă este un drept fundamental garantat de Convenţia cu privire la drepturile copilului şi alte tratate şi standarde internaţionale privind drepturile omului. Abuzul asupra copiilor este reprezentat de orice formă [...]

Strategii privind gestionarea deşeurilor

Gestionarea deşeurilor reprezintă un aspect important în derularea activităţilor comerciale, iar dacă nu este abordată corespunzător poate genera probleme şi pierderi financiare. Managementul deşeurilor reprezintă una dintre axele prioritare ale politicii de mediu la nivelul [...]

Păstrarea patrimoniului cultural naţional

Anul acesta se împlinesc 27 ani de la schimbarea regimului politic din România. În această perioadă au fost schimbări care au dus la imbunătăţirea vieţii românilor. De cele mai multe ori se face referire la [...]

Gestionarea migraţiei internaţionale

Excluziunea socială cunoaşte forme variate pe piaţa muncii, manifestându-se atât în rândul persoanelor neocupate cât şi în rândul persoanelor care deţin un loc de muncă. Conceptul este înţeles şi utilizat în moduri diferite. Excluziunea se [...]

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţelor

În România, consumatorii vulnerabili, adică persoanele singure/familiile care nu-şi pot asigura menţinerea locuinţei în condiţii adecvate de temperatură şi ale căror venituri medii lunare pe membru de familie sunt scăzute, pot beneficia de un ajutor pentru [...]

Dunărea – important obiectiv turistic

    Având în vedere că Autoritatea Naţională pentru Turism implementează strategia naţională de dezvoltare turistică, strategia de dezvoltare a produselor şi destinaţiilor turistice, strategia de privatizare şi postprivatizare în domeniul turismului, propune şi aplică [...]

Strategia naţională pentru dezvoltarea judeţelor din regiunea Dunării

  O prioritate în regiunea dunăreană românească reprezintă dezvoltarea turismului şi valorificarea patrimoniului natural şi a mostenirii cultural-istorice prin dezvoltarea infrastructurii specifice şi intense actiuni de promovare. Strategia regională vizează creşterea atractivităţii regiunii prin dezvoltarea [...]